zawód przyszłości

i

Autor: az

Zawód przyszłości narodzi się w Ostrowie

2021-12-22 20:26

Czy w Polsce narodzi się nowy zawód? Wszystko na to wskazuje. Technik elektromobilności to jedna z profesji przyszłości - czyli mechanik od aut elektrycznych i hybrydowych.

Starania o zarejestrowanie zawodu i edukację adeptów zaczęła już branża motoryzacyjna, a wspierają ją szkoły, wśród nich Zespół Szkół Transportowo Elektrycznych w Ostrowie.

Zgodnie z prawem to przedstawiciele branży motoryzacyjnej muszą wystąpić do Ministerstwa Edukacji z prośbą o stworzenie zawodu i zarysem programowym nauczania. Ten krok należy do nich, a my możemy potem przygotować dla nich kadrę - mówi dyrektor szkoły Marek Wojtasz.

Staramy się z całą branżą motoryzacyjną o wyodrębnienie nowego zawodu. Technik elektromobilności, to będzie właśnie ten mechanik przyszłości. Jest taka potrzeba bo za kilka lat ta elektryfikacja w większym stopniu dotknie Polskę - dodaje Wojtasz.

zawód przyszłości

i

Autor: starostwo powiatowe

Szkoła w Ostrowie jako jedyna wśród szkół średnich w Polsce ma już specjalistyczną pracownię elektromobilności, gdzie certyfikaty zdobywają adepci zawodu. Takie pracownie mają jeszcze tylko dwie politechniki.

az