rok w urzedzie pracy

i

Autor: pixabay

Rok w Urzędzie Pracy

2022-01-10 11:46

Tysiąc więcej ofert pracy, mniej bezrobotnych, więcej zarejestrowanych cudzoziemców z pozwoleniem na zatrudnienie. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie podsumował ostatni rok, który wypada znacznie optymistyczniej na tle pandemicznego 2020.

Zmalała stopa bezrobocia, co przekładając na liczby znaczy że w 2020 było to 2400 osób zarejestrowanych, a w ubiegłym - 1880.

Porównując analogiczne okresy widzimy, że wzrosła liczba ofert pracy i spadła liczba osób zarejestrowanych w urzędzie. W 2020 do ewidencji trafiło ponad 4 tysiące osób bezrobotnych, ale prawie 2500 było wyłączonych z tytułu podjęcia pracy. Pozostałe wyłączenia były z różnych powodów – tytułu odmów, nie zgłaszania się w wyznaczonych terminach, nabywania świadczeń przedemerytalnych - mówi Hanna Kornacka - Pawlak, dyrektor Urzędu Pracy w Ostrowie.

rok w urzedzie pracy

i

Autor: pixabay

W 2020 roku odnotowaliśmy zwolnienia grupowe. Zgłosiło je 5 zakładów pracy na łącznie 181 osób. Przy czym jeden z zakładów wszystkie zgłoszenia wycofał.Część z nich jako główny powód podawała konieczność wprowadzenia zmian ze względu na pandemię covid. Tutaj ta duża grupa osób straciła zatrudnienie - dodaje Kornacka -Pawlak.

Od tego roku urząd pracy ma w ofercie kilka nowych projektów z dotacjami między innymi na rozpoczęcie własnej działalności. Szczegółów szukajcie na stronach PUP.