W obiektywie 26 Kalisz

i

Autor: fot. organizatorzy

„W obiektywie” po raz 26. Wśród nagrodzonych twórcy z regionu

2021-06-28 12:57

Fotografie z Krakowa, Piastowa czy Białegostoku zdobyły uznanie jury podczas tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „W obiektywie”, organizowanego przez Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu. Nagrodzono też prace fotografów z Mikstatu, Ostrzeszowa i Kalisza.

Główną nagrodę otrzymała Natalia Knycz z Krakowa za cykl prac „Zawieszenie”. Drugie miejsce przypadło Piotrowi Kosmali z Ostrzeszowa za prace „Night city” i „Szkice dronowe”. Trzecie miejsce zajęła Urszula Sobieszek z Piastowa za zdjęcie „Ona”.

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza za najlepsze zdjęcie natury trafiła do Agnieszki Florczyk z Mikstatu.

Nagrodę Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu otrzymał z kolei Jakub Jaroszewicz z Białegostoku.

Nagrodę im. Benedykta Jerzego Dorysa za najlepszy portret otrzymał Damian Wolak z Grodkowa.

Ponadto, Edyta Turczanik z Tomaszowa Lubelskiego, Agata Mroczek z Niemców i Lidia Krzywoźniak z Kalisza otrzymały wyróżnienia.

– Jury zgodnie zdecydowało, by wybierać prace, które będą jednocześnie dobrze wyegzekwowane oraz wskazujące na kreatywne podejście fotografującego. Zwłaszcza nagrodę I charakteryzuje wysoką świadomość posługiwania się medium fotografii, to prace dopracowane pod względem światła i koloru, i przemyślane tematycznie - cykl jest bardzo spójny. W pracach wyróżnionych widać potencjał, pomysł, iskrę. Wszystkich finalistów cechuje też na pewno chęć do eksplorowania rzeczywistości za pomocą fotografii oraz otwartość na przekraczanie granic naszego widzenia. Wybraliśmy świadomie bardzo różne projekty i realizacje, by jednocześnie pokazać różnorodność twórczych poszukiwań

– mówią jurorzy tegorocznej edycji konkursu: Agnieszka Olszewska, Tomasz Komorowski i Jolanta Chowańska.

W sumie do konkursu zgłoszono 546 prac 127 artystów, a zakwalifikowano 511 prac 119 artystów.

Wystawę nagrodzonych zdjęć oraz kilkunastu prac zakwalifikowanych do ekspozycji, można oglądać w Ośrodku Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu.

Listę laureatów konkursu oraz ich prace znajdziecie także w internecie, na stronie Wieży Ciśnień - pod tym linkiem.

Źródło: „W obiektywie” po raz 26. Wśród nagrodzonych twórcy z regionu