kierunek zap

i

Autor: fb Zespół Szkół Technicznych

Robotyka - kierunek przyszłości w Ostrowie

2022-05-25 12:54

Technik robotyk, to pierwszy taki kierunek w ostrowskich szkołach. Dostępny będzie już od września w Zespole Szkół Technicznych. Poszerzenie oferty to odpowiedź na potrzeby wysoko specjalistycznego rynku pracy, jaki rozwija się w powiecie.

Licznie zgłaszają się do nas szefowie firm prosząc o pracowników - mówi Magdalena Wojtasz, dyrektor szkoły. Jesteśmy świadomi, że cała rzeczywistość zaczyna we wszystkich specjalnościach podlegać robotyzacji. Obojętnie czy mówimy o powstaniu książki czy skarpetek zawsze to wiąże się z automatyką i robotyką. Organizacja tego kierunku to absolutna konieczność współczesności. Ostatnio najwięcej czasu poświęcam na spotkania z prezesami, dyrektorami różnych zakładów, którzy organizują praktyki, chcą współpracować z nami. Przekazują nawet roboty na rzecz szkoły, aby jak jak najszybciej można było wdrożyć młodych ludzi do tego zawodu. 

zap

i

Autor: fb Zespół Szkół Technicznych

Nabór do szkół średnich potrwa do 20 czerwca. Szczegóły na stronie powiatu ostrowskiego.