ciąża

i

Autor: pixabay

Nie wykonał badań ciężarnej! Naraził życie dziecka! Lekarz z Ostrzeszowa stanie przed sądem

2020-03-18 13:12

Nie wykonał wszystkich badań ciężarnej. Naraził dziecko na utratę zdrowia i życia. Jest akt oskarżenia w sprawie 51- letniego ginekologa z Ostrzeszowa, który w 2016 roku nie wykonał niezbędnych badań diagnostycznych, które pozwoliłyby na wykrycie wad rozwojowych płodu. Tym samym naraził życie dziecka. Co potwierdziły dwie opinie biegłych.

Zgodnie z procedurami, lekarz powinien wykonać szczegółową diagnostykę między 28 a 32 tygodniem ciąży. Ale tego nie zrobił. I wady rozwojowe płodu nie zostały na czas wykryte. A to naraziło dziecko na utratę  życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Podczas śledztwa uzyskano dwie opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej. Wszystkie jednoznacznie wskazywały na błędne działanie lekarza.

Biegli, po zapoznaniu się z całością materiału stwierdzili,  że postępowanie lekarza nie wypełniało zasad i zaleceń wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku,  w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, z uwagi na to, że oskarżony zaniechał badań diagnostycznych.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Co ważne, biegli uznali, że gdyby lekarz badania wykonał, to dziecku można by było pomóc jeszcze w łonie matki.

W wydanej opinii biegli szczegółowo wskazali, że stwierdzenie tej wady rozwojowej w okolicy 30 tygodnia ciąży, stwarzało możliwość wykonania poszerzonej diagnostyki w ośrodku referencyjnym, a następnie zaplanowanie porodu wraz z natychmiastową pomocą dziecku- w szpitalu o wyższej referencyjności.

Ponadto , jak wskazano, narażenie które tutaj nastąpiło , wynikało z zaniechania podjęcia działań, do których ten mężczyzna, jako lekarz prowadzący ciążę był zobowiązany. W sytuacji wykrycia wad rozwojowych, możliwa była, jak wskazali biegli, dalsza diagnostyka i wdrożenie procedur medycznych nawet na etapie ciąży.

Dodaje  Maciej Meler.

Prokuratura nie udziela szczegółowych danych o stanie zdrowia dziecka. Wiadomo, że to dziewczynka.


Lekarz nie przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.