szpital ostrow

i

Autor: bz

Medycy z Ukrainy pracują w Ostrowie

2022-05-04 11:31

Pracują w ostrowskim szpitalu, uczą się polskiego, pomagają przy chorych. To pielęgniarki i lekarze z Ukrainy, którzy przybyli tu uciekając przed wojną. Na razie to 16 osób, które czeka na nostryfikację dyplomów, aby móc wykonywać swój zawód zgodnie z polskim prawem.

W grupie tej są pielęgniarki, lekarze i położna. Do czasu uzyskania polskiego prawa wykonywania zawodu niestety nie mogą udzielać świadczeń medycznych. Dlatego w porozumieniu z urzędem pracy zapewniliśmy im optymalne warunki pracy i płacy. To stanowiska, na których mogą poznawać organizację pracy w naszym szpitalu, obowiązując standardy - mówi Izabela Rykowska, naczelna pielęgniarka szpitala w Ostrowie. 

szpital ostrow

i

Autor: bz

Część osób nie porozumiewa się w języku polskim w wystarczającym stopniu. Dlatego wspólnie ze starostwem powiatowym zorganizowaliśmy kurs języka polskiego, który jest w całości finansowany z budżetu powiatu. Uczęszczają na kurs i są sami tak zdeterminowani, że w wolnym czasie uczą się jeszcze sami dodatkowo - dodaje Rykowska. 

Nostryfikacja dyplomu będzie możliwa po zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego.