sąd

i

Autor: BŹ

Prawo i Porządek

Ławnicy poszukiwani

2023-06-02 11:15

Ławnicy do sądów w Kaliszu i Ostrowie poszukiwani. To łącznie 42 osoby. Kadencja potrwa od 2024 do 2027 roku.

Ławnicy poszukiwani. Kończy się obecna kadencja, następna potrwa od 2024 do 2027 roku.

Potrzebne są łącznie 42 osoby do sądów w Kaliszu i Ostrowie.

Kandydaci muszą mieć od 30 do 70 lat. Nie mogą być karani. Muszą mieć pełnie praw obywatelskich, minimum średnie wykształcenie i pracę - na etat lub własną działalność.

Ławnicy są członkami składów sędziowskich i uczestniczą w rozstrzyganiu spraw. W przypadku sądów w Ostrowie i Kaliszu to głównie sprawy z zakresu prawa pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca - w urzędach miast. M.in TUTAJ

Co ważne - ławników zatwierdzają rady miejskie. I muszą to zrobić do końca października.

Zachodnie gwiazdy w PRL-u! Pamiętasz ich wizyty w Polsce Ludowej?

Pytanie 1 z 10
.W PRL David Bowie powszechnie nazywany był: