Granice Barw w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka

i

Autor: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

„Granice Barw” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

2021-09-28 11:52

„Granice Barw” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. To tytuł wystawy intermedialnej. Jej autorem jest Marek Lapis, fotograf, który w swojej twórczości chce pokazać różnice i podobieństwa w postrzeganiu barw osób widzących i niewidzących. Wernisaż odbędzie się dziś (28.09) o godzinie 17.00 w siedzibie Biblioteki Głównej.

Marek Lapis od lat zajmuje się tematami związanymi ze społeczeństwem i funkcjonowaniem w nim osób z niepełnosprawnościami. Tym razem pokaże efekty twórczego projektu przygotowanego we współpracy z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Pokazuje nam jak barwy dostrzegają osoby niedowidzące bądź niewidome. Ta intermedialna ekspozycja złożona jest nie tylko z obiektów do oglądania, nie tylko z wielkoformatowych wydruków czy obrazów ruchomych, które w większej mierze skupiają się na świetle, ale także z obiektów do dotykania i do powąchania. To niezwykle sensualna ekspozycja.

Mówi Robert Kuciński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Początek wernisażu i spotkanie autorskie, dziś o godzinie 17.00 w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66. Ekspozycja będzie dostępna do 14 października br.

Źródło: „Granice Barw” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.