rodzina, ręce

i

Autor: pixabay

pomoc społeczna

Powiat ostrowski. Nowe rodziny zastępcze

2024-03-29 10:03

Są nowe rodziny zastępcze w powiecie ostrowskim. Jak podaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ubiegłym roku udało się powołać aż 23 takie piecze. To bardzo ważne, bo dzieci potrzebujących zastępczych domów wciąż przybywa. W nowych rodzinach w ubiegłym roku umieszczono 36 dzieci.

23 nowe rodziny zastępcze w powiecie ostrowskim. A w nich 36 dzieci. Rodziny powstały w ubiegłym roku.

Dane podaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Obecnie w całym powiecie takich rodzin, dających schronienie dzieciom, które nie mogą przebywać z rodzicami biologicznymi, jest w sumie 197. W nich 277 podopiecznych.

W 2023 roku - do rodzin biologicznych wróciła trójka dzieci, kolejna dwójka - została umieszczona w innej rodzinie lub domu dziecka, czworo dzieci zostało adoptowanych, a dziesięcioro rozpoczęło "usamodzielnianie się".

Wciąż jedna potrzeba kolejnych takich rodzin zastępczych. Stąd liczne apele placówek takich jak PCPR – by taką pieczę zastępczą dzieciakom dać.

Na terenie powiatu ostrowskiego działa też jedna zawodowa rodzina zastępca – jako pogotowie rodzinne. W ubiegłym roku zajmowało się ono ośmiorgiem dzieci.​

Ogromne kolejki, puste półki i kartki. Pamiętasz zakupy w czasach PRL?

Pytanie 1 z 12
1. W czasach PRL-u w Polsce funkcjonował kartkowy system racjonowania żywności. W którym roku został zniesiony?