crk

i

Autor: um ostrów

Harmonogram gotowy. Zaczęła się likwidacja CRK w Ostrowie.

2022-09-29 18:15

Analizy finansowe i podatkowe, plany zmian w spółkach. Tak szykuje się Ostrów na likwidację holdingu miejskich spółek. Po 26 latach przestanie istnieć Centrum Rozwoju Komunalnego, czyli dawny Holdikom jako spółka – matka dla pozostałych

Wszystkie finanse i akcje przejdą pod zarząd miasta. Gotowy jest harmonogram likwidacji spółki, a prace zostały podzielone na dwa etapy, które potrwają prawie rok.

Pierwszym krokiem była zgoda rady miejskiej na rozpoczęcie procesu - mówi Mikołaj Kostka, wiceprezydent miasta. Kolejnym elementem będzie zawarcie umowy między CRK a miastem, która będzie dotyczyć faktycznego przeniesienia akcji lub udziałów. To będzie też sporządzenie nowego regulaminu organizacyjnego, który uwzględni sprawy pracownicze. 

W drugim etapie zostaną połączone spółki – zieleń i targowiska miejskie. Te zmiany mają przynieść ponad 2,5 miliona złotych oszczędności rocznie.

crk

i

Autor: um ostrów