dps

i

Autor: powiat ostrowski

DPS pod lupą. To wciąż niedofinansowane placówki

2022-06-23 12:01

Po aferze w DPS w Jordanowie, rząd zapowiedział kompleksowe kontrole we wszystkich placówkach kraju. Dotyczy to również ośrodków w Kaliszu i Ostrowie. Kontrole skupiać się będą głównie na jakości sprawowanej tam opieki. To jednak okazja, by przyjrzeć się całej sytuacji placówek, które w większości są niedofinansowane.

Sytuacja DPS w Wielkopolsce jest bardzo różna  - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Część jest w starych budynkach, a część w nowych – to zależy od kondycji powiatu, który za nie odpowiada. Pewnie większość z tych obiektów, które są stare, nie spełniające wymogów będzie musiała przejść kompleksowe remonty albo przeprowadzkę do nowego miejsca. 

dps

i

Autor: powiat ostrowski

DPS-y podlegają pod kompetencje powiatów i administracji rządowej, która udziela dotacji- dodaje marszałek Woźniak. Oby te dotacje były wystarczające duże, żeby ta strukturę unowocześnić i zwiększyć ich liczbę, bo społeczeństwo się starzeje. Kolejne dziesięciolecia przyniosą nam więcej osób, które będą wymagały takiej opieki bo liczba osób, które mogą się nimi zająć w domach tez będzie spadała. To nieunikniony element tendencji społecznej. 

dps

i

Autor: powiat ostrowski

W Ostrowie sytuacja jest bardzo dobra. We wrześniu zostanie oddany do użytku supernowoczesny DPS, który buduje powiat. Drugi podległy powiatowi ośrodek w Psarach został w ostatnich czasach wyremontowany i dofinansowany.