czarnek kalisz

i

Autor: fot. Urząd Miasta Kalisza Minister Czarnek odwiedził SPS19 i rozmawiał z Sylwią Baranowską, dyrektorką szkoły

W Kaliszu powstanie centrum edukacji włączającej. To pilotażowy program

2021-07-03 16:46

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą powstanie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Kaliska szkoła jest jedyną w Wielkopolsce, która bierze udział w tym pilotażu. Miasto otrzymało także ponad milion zł rządowego grantu na utworzenie takiego miejsca.

Centra Wspierające Edukację Włączającą pozwalają szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz rozwoju edukacyjnego i społecznego osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

- To odpowiedź samorządu na zgłaszane bezpośrednio do placówki potrzeby ze szkół ogólnodostępnych, które to pokrywają się z przeprowadzoną diagnozą. Dotychczasowe działania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 stanowią bardzo dobrą bazę do utworzenia centrum właśnie tutaj

- mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Kaliska placówka będzie jedną z szesnastu w kraju i jedyną w Wielkopolsce, które biorą udział w pilotażowym programie edukacji włączającej. - Miasto Kalisz i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 jako jedyne w województwie otrzymały grant w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. To wielkie osiągnięcie 

- mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, który odwiedził Kalisz oraz SPS19 w miniony czwartek. Celem edukacji włączającej jest zwiększanie szans wszystkich uczniów, poprzez zapewnienie im warunków do indywidualnego rozwoju i właściwego wejścia w życie społeczne i osobiste w przyszłości. Kaliskie centrum ma działać od września. 

Źródło: W Kaliszu powstanie centrum edukacji włączającej. To pilotażowy program