dzieci uczą sie razem

i

Autor: fb Bogusława Gruszczyńska-Kozan

Uczą się już razem - Polacy i Ukraińcy w Ostrowie

2022-03-17 10:41

Na razie 8 dzieci z Ukrainy – tylu nowych uczniów przyjęła ostrowska "dziewiątka". Wszystkie przyjechały ze swoimi mami, uciekając przed wojną. Czworo jest w pierwszej klasie, jedno czwartej i troje w szóstej. Uczestniczą we wszystkich zajęciach zgodnie z planem, a na dodatkowych lekcjach uczą się języka polskiego. I jak mówi wicedyrektor szkoły przyjęcie dzieci spełnia wszystkie formalności.

Możemy przyjmować dzieci bez peselu, bo zgodnie z ustawą będą dopiero nadawane uchodźcom. My przyjmujemy na podstawie paszportu, bo można z numerem tego dokumentu wprowadzić do systemu SIO. To w niczym nie przeszkadza, bo zaznacza się tylko, że dziecko nie ma peselu i ten uczeń jest przyjęty również w systemie - wyjaśnia Maria Gryczka

Większość z nich zna rosyjski i ukraiński, teraz uczą się polskiego, chodzą tutaj do szkoły i na dodatkowe zajęcia.

Wszystkie te dzieci bardzo chcą się uczyć. Nie potrafią jeszcze pisać ani czytać po polsku, ale bardzo szybko rozumieją. Te dzieci są bardzo odważne mimo, że przeżyły niezwykle trudne chwile. Kiedy przyjmujemy je do szkoły wysłuchujemy historię całej rodziny i każda jest inna - mówi wicedyrektor Gryczka

W sobotę 26 marca szkoła przygotuje piknik integracyjny dla uczniów i ich rodzin.

ucza sie razem

i

Autor: fb Bogusława Gruszczyńska-Kozan