mundur

i

Autor: um ostrów

Historia

Mundur z Armii Andersa podarowany ostrowskiemu muzeum

2023-07-20 8:37

Mundur żołnierza Armii Andersa w ostrowskim Muzeum Miasta. To dar Jarosława Kubicy, którego ojciec był żołnierzem słynnej armii. Z prezentem przyjechał aż z Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka na stałe.

W podróży do Polski towarzyszyła mu rodzina i jak sam przyznaje, jest to wyprawa niezwykła i bardzo sentymentalna.Podczas jednej z wizyt w Ostrowie Wielkopolskim zwiedzałem muzeum. Zobaczyłem wtedy opisy lotników, którzy wrócili do kraju. Pomyślałem, że chciałbym właśnie w ten sposób wspomnieć swojego ojca – mówi Jarosław Kubica.Wyjątkowy eksponat przekazał muzeum w imieniu swoim i swojego rodzeństwa - siostry Ludomiry i brata George’a. Oprócz munduru do Ostrowa trafiły również dokumenty potwierdzające jego służbę wojskową i zawodową Józefa Kubicy oraz szwajcarski zegarek kieszonkowy.

mundur

i

Autor: um ostrów

Józef Kubica urodził się w Wielowsi w 1900 roku. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej, następnie służył w policji w powiecie wileńskim, tam założył rodzinę. W 1939 został wzięty do niewoli i wywieziony do Gułagu na Półwyspie Kolskim, a jego najbliższych wywieziono do Kazachstanu. 10 września 1943 wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR, przeszedł szlak bojowy z 5 Kresową Dywizją Piechoty wchodzącą w skład 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem generała Andersa i walczył pod Monte Cassino. Po zakończeniu wojny, osiedlił się w Wielkiej Brytanii, dokąd udało mu się sprowadzić rodzinę. Zmarł w 1966 roku, spoczywa na jednym z londyńskich cmentarzy. Jego syn Jarosław, jako 73-latek, samotnie przemierzył ścieżki najsłynniejszego pola bitwy andersowców, a wrażenia z wyprawy opublikował w książce „Footprints on Monte Cassino”, którą podarował do księgozbioru ostrowskiej biblioteki naukowej. 

mundur

i

Autor: um ostrów

Armia Andersa, a właściwie Polskie Siły Zbrojne w ZSRR to Wojsko Polskie utworzone w Rosji Sowieckiej. Żołnierzami Armii Andersa byli obywatele II Rzeczypospolitej zesłani przez Rosjan do Gułagu, więzieni i deportowani w okresie 1939-1941. Dowódcą tej armii był gen. Władysław Anders. Towarzyszem Armii był miś Wojtek (syryjski niedźwiedź brunatny), który wędrował z żołnierzami.  

Po ewakuacji z Rosji do Iranu i Persji 12 listopada 1942 r. powstała Armia Polska na Wschodzie z połączenia Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie i Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, liczyła około 70 tysięcy żołnierzy. Następnie 21 lipca 1943 r. z jednostek tych utworzono 2 Korpus Polski, który walczył we Włoszech pod Monte Cassino, wyzwolił Ankonę, brał udział w bitwie o Bolonię. Po II wojnie do 1946 r. 2 Korpus Polski pozostał na terenie Włoch. Generał Władysław Anders do końca pozostał ze swoimi żołnierzami.

mundur

i

Autor: um ostrów